Лични данни и Конфиденциалност

Онлайн магазин YANNY bags market уважава индивидуалността, правото на конфиденциалност и неразкриване на личните данни на всеки свой потребител. Поради това YANNY  bags market се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите, а именно – да ги обработва и опазва в съответствие с предвидените в законодателството правила.

 

YANNY  bags market събира лична информация за целите на дейността си и обслужването на потребителите, като например: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на YANNY  bags market, регистрация за информационен бюлетин или участия в различни събития и игри, участие в онлайн проучвания.

 

Информацията, която YANNY  bags market събира от своите потребители, може да бъде следната: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с YANNY  bags market на имейл sales@yannybags.com или като използва формата за контакт на сайта.

 

Използвайки електронния магазин YANNY  bags market, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на тези данни.